↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

907 10 345

Besøksadresse

Tinnegrendvegen 93
3683 NOTODDEN
  1. Beskrivelse

ØTA-Bygg driver utleie av næringslokaler til kontor, lager og produksjon.

Bygget har fiber, kantine, helsestudio og elbil ladere. Godt med parkering.