↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

466 33 380 / 950 24 822

Besøksadresse

Stallbakken 1
3675 NOTODDEN
 1. Beskrivelse

Vi kan taksering av fast eiendom. 

Idland & Lofthus Taksering AS ble stiftet i 2005, og har i dag fem takstmenn, en takstassistent/sekretær og en deltid på regnskap. Bedriftens ansatte er medlemmer av Norges Takseringsforbund (NTF) som er landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn.

NTF-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. NTF er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli medlem, og de stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning.

Idland & Lofthus Taksering AS er Øst-Telemarks største, og mest brukte firma for taksering av fast eiendom. Vi har mer enn 25 års erfaring i takseringsyrket og kan i tillegg skilte med praktisk erfaring fra byggebransjen. Hovedkontoret vårt ligger på Notodden, i tillegg har vi et avdelingskontor i Hjartdal og et i Kongsberg.

Hva gjør vi !

 •     Verditaksering av bolig, hytter og næringsbygg.
 •     Tilstands- og boligsalgsrapporter.
 •     Skadetaksering/skjønn.
 •     Landbrukstaksering.
 •     Bistand i tvistesaker.
 •     Forhåndstakst
 •     Tomte og forhåndstaksering.
 •     Kvalitetskontroll for Norsk Hussoppforsikring.
 •     Energimerking av boliger.
 •     Termografering.
 •     Tetthetskontroll.
 •     Uavhengig kontroll
 •     3. parts kontroll

 

Verditaksering av bolig og hytter.
Verditakst er vanligvis nødvendig når du skal låne penger med sikkerhet i eiendommen, ved refinansiering, skifte eller arv, og ved hjemmelsoverføring (salg/kjøp e.l.). Takstens konklusjon er normal markedsverdi, altså den verdi man anser eiendommen kan selges for ved fritt salg i et normalt marked, og ved normal annonsering.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Ved vurdering av markedsverdien på eiendommmen tas hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, evt. heftelser, bruksrettigheter, utidsmessigheter, m.v.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Boligsalgsrapport.

 •     Boligeiendommer
 •     selveiende leiligheter
 •     borettslagsleiligheter
 •     hytter og tomter
 •     fastsettelse av festeavgifter

 

Verditaksering av næringsbygg.

For næringsbygg vil byggets inntekter være en vesentlig faktor for eiendommens verdi, sammen med utleieforhold og kostnader i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bl.a, gårdsregnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse, m.m. Egenleie for hele eller deler av eiendommen stipuleres, samt at det vurderes en normal stedsbetinget leie for eiendommen.

Sammen med dagens realrente, og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntekstoverskudd nettokapitalisert. Etter en kontantstrømanalyse beregnes en nåverdi over en lengre periode, vanligvis 10 år. Ved beregning av nåverdi tas det hensyn til inntektsutvikling, kostnadsutvikling, realavkastningskrav og diskonteringsrente. Disse verdiene blir antatt av takstmannen etter retningslinjer fastsatt av NTF. På bakgrunn av dette fastsettes verditakst for den aktuelle eiendommen.

 

Huskeliste:

For at behandlingstiden skal bli så kort som mulig er det lurt å ha følgende klart når befaringen foretas:

1. Eventuelle tegninger (plan og snitt)

2. Felleskostnader

3. Forsikringspolise

4. Kommunale avgifter

5. Ligningsverdi

6. Målebrev (dokumentasjon på tomteareal)

7. Skjøte

8. Eventuell festeavgift

9. Eventuell festekontrakt

10. Leiekontrakter

 

På borettslagsleiligheter bør det også foreligge opplysninger om leilighetens borettsinnskudd, andel av gjeld og lignende. Vedtekter og regnskap.
For mer informasjon: Besøk vår hjemmeside: www.iltakst.no