↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

35 02 71 20

Besøksadresse

Sauheradvegen 93
3683 NOTODDEN
  1. Beskrivelse

INSTALLASJONS- OG SERVICESELSKAP
Vi tilbyr en samlende kraft som kan håndtere alle typer installasjoner med drift og personsikkerhet i fokus, i både industrier og privatboliger og på kontorer.

Vi tilbyr alle elektroinstallasjoner fra ett selskap, med én kontaktperson fra start til levering.

Hos oss får du hjelp til prosjektering, design og installasjon av komplette løsninger for en optimal funksjon og en effektiv energibruk i eiendommer, bygg, boliger og industri.

Feilaktig utførte elektroinstallasjoner kan forårsake unødvendige driftsforstyrrelser, ulykker og skader. Ved å fokusere på analyse og tilby regelmessig service, forebyggende vedlikehold og tidlige tiltak, hjelper vi deg med å forebygge slikt.

Sammen sørger vi for at du får en effektiv energibruk og et anlegg som utnyttes best mulig. Det vinner både du og miljøet på.