Vi leser i avisen, at det er flere som opplever støy, både fra biler og vifter i disse dager, men la oss denne uken, som kalles også kalles den stille uken, sette oss litt ned i stillhet, og tenke på hva påsken handler om. Påsken handler Jesus som kom for å åpne opp himmelen for oss vanlig folk. For det var nettopp for oss vanlig folk Jesus gav sitt liv, slik at vi kunne få del i det evige livet sammen med han, både nå og i evigheten! Og det kan vi feire hver dag. Gleder vi oss over det, Da blir hver dag en festreise.

Benjamin Karlsen