Debatt: "Yli skole må verken bli en oppstillingsplass for biler, eller fortsette å være lager som i dag."

Av