"Kommunen og andre kunne fått apparatene gratis på rot. Det kom ingen forespørsel fra kommunen"

Av