"Snodig at FrP synes lov og orden er viktig, men ikke når det kommer til fart"

Av

"Kontroversielle" trafikksikkerhetstiltak, et svar til Hoksrud, Stordalen og Johnsen