Hjartdal kommune velger konfrontasjonslinjen istedenfor samarbeid i valget av Sjåvatn som vannkilde i Tuddal

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

min mening 

Undertegnede har brukt svært mye tid og krefter på å gi saklig og korrekt informasjon om hva som skal til for at en skal kunne lykkes med utbygging av nødvendig infrastruktur i Tuddal. Tilsvarende har vi forsøkt å forklare hvorfor Hjartdal kommunes konsept med Sjåvatn som vannkilde, ikke vil være økonomisk bærekraftig, i tillegg til å forringe den vakre og uberørte naturen i området. Nettopp derfor var det svært belastende å være vitne til, at den ene kommunestyrerepresentanten etter den andre fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, serverer direkte feilaktige påstander i kommunestyret. Det er direkte skremmende at flertallet av politikerne i kommunestyret, ikke har satt seg bedre inn saker som er avgjørende viktig for kommunens, hytteeiernes og grunneiernes økonomiske framtid.

Det ble sagt fra talerstolen at Mattilsynet måtte kobles inn ved flere enn to hytter, at grunneiere påfører prosjektet ekstra kostnader på millioner, at bruk av borebrønner nå og Sjåvatn senere ville bli dobbelt så dyrt og at det å stoppe nå for å avvente Fylkesmannens svar er uansvarlig. Det ble også påstått at Sjåvatn er det billigste alternativet. Dette er direkte feil påstander og usannheter som blir servert til resten av kommunestyret helt ukritisk og uten dokumentasjon. Det forventes at et kommunestyremedlem snakker sant og korrekt fra talerstolen. Uten det er det ingen troverdighet i behandlingen av saken.

Kommunestyrerepresentantene uttrykker full tillit til administrasjonen og Russmarken VA AS og har tydeligvis ikke tatt inn over seg at dette prosjektet har en kostnadssprekk på mer enn 150 millioner.

De samme kommunestyremedlemmer mente nå at denne saken måtte bringes til ro. Svaret på dette er at resultatet fra det mislykkede informasjonsmøtet i Tuddal og det siste kommunestyremøtet øker kampviljen hos grunneiere og hytteeiere ytterligere.

I et leserinnlegg i Telen, Varden og Telemarksavisa i uke 6/18, oppfordret vi kommunestyrets medlemmer om å rette noen enkle, men viktige spørsmål til rådmannen om prognoser og forventet renteutvikling. Spørsmålene er avgjørende viktig for både grunneiere, hytteeiere og kommunens innbyggere og må besvares om det skal skapes noen form for troverdighet. Siden det ikke var noen som tok denne oppfordringen, finner vi det nødvendig å gjøre det her. Vi ber om klare og konkrete svar av rådmannen som, av hensyn til Hjartdal kommunes innbyggere, må offentliggjøres i Telen, Varden og Telemarksavisa.

1. Ifølge rådmannens foreslåtte selvkostregnskap, opereres det med ca. 500 påkoblede abonnenter i 2020 og deretter ca. 20 nye i snitt hvert år fram til 2050. Pr. i dag er ca. 200 påkoblet.

Spørsmål til rådmannen:

a) Hvordan skal det kunne skaffes 300 nye abonnenter innen utgangen av 2020?

b) Hvordan skal det deretter kunne skaffes i snitt minst 20 nye abonnenter hvert år i de neste 30 årene?

c) Hva kan konsekvensene bli dersom forutsetningene i spørsmål 1a og 1b svikter? Her må flere scenarier belyses.

2. Med Sjåvatnalternativet forventes et låneopptak på ca. 345 millioner. I rådmannens foreslåtte selvkostregnskap forventes en uendret rente på 2 % i 40 år, hvilket gir årlige kapitalkostnader på over 14 millioner pr. år i mange år framover. Dersom renta stiger til 3 % vil kapitalkostnadene stige til nesten 20 millioner pr. år. I tillegg kommer kostnader til drift av kloakkanlegg og vannanlegg.

For å betjene lånekostnader (3% rente) og drift fra år 2020 og framover, må eksempelvis 500 abonnenter hver betale i størrelsesorden 44 000 kroner pr. år, mens kommunestyret i sak 56/17 har fastsatt 9900 kroner. Vi har imidlertid ingen tro på at en kan klare å få 500 abonnenter i 2020, men kanskje 300. I så fall vil hver abonnent måtte betale 50 000 pr. år for å betjene lånegjeld og drift. Det sier seg selv at dette er urealistisk og skaper en økonomisk hengemyr for Hjartdal kommune som har garantert for Russmarken VA AS sine låneopptak.

Spørsmål til rådmannen:

a) Hvordan vil rådmannen finansiere underskuddet i selvkostregnskapet, når selvkostfondet etter noen få år går tomt? Vi minner om at underskuddet fort kan komme opp i minst 15 millioner kroner hvert år og stige ytterligere.

Hjartdal kommune har valgt konfrontasjon og uforstand framfor samarbeid og forståelse med grunneiere og hytteeiere i Tuddal. En skulle tro at «folkemøtet» 06.01.18 på Tuddal skole ville mane til ettertanke for de politikere og byråkrater som var til stede, men uttalelser på kommunestyremøte 07.02.18 med påfølgende vedtak, vitner om at flertallet dessverre ser det annerledes. Det kan da synes som at flertallet i kommunestyret mener tvang er veien å gå for å realisere Sjåvatn. Er det noen som virkelig tror at det kan lykkes?

Vi har hele tida hatt en utstrakt hånd til samarbeid med Russmarken VA AS og kommunen om en god og nødvendig utvikling av Tuddal som et attraktivt hytteområde. Nøkkelen til suksess er god oppslutning og påkobling av de ca. 600 lavstandard-hyttene og aktivt salg av 500 nye hyttetomter fra grunneierne. Det er vel ganske opplagt at dette prosjektet kun kan lykkes ved et samarbeid med grunneiere og hytteeiere, som er kunder som Hjartdal kommune er helt avhengig av.

Tuddal, 14.02.2018

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags