Jeg viser til reportasjen om trafikksikkerhet på E134. Det vises blant annet til meg som «samferdselsminister» i Telemark, og det framheves at jeg bør ta saken. Jeg har i den forbindelse følgende kommentarer:

* Jeg synes det er flott at Jørn Christensen engasjerer seg og tar opp saken. Jeg kan nevne at noe av det første Jørn og jeg gjorde sammen da vi i 2011 hadde blitt valgt til ordfører og varaordfører, var å be om et møte med Statens vegvesen om trafikksikkerheten på E134 mellom Notodden og Kongsberg. Noe har blitt gjort siden da, og jeg er glad for at Jørn holder saken varm. Siden han tilhører et av regjeringspartiene, håper jeg at han har mulighet til å påvirke gjennom partiorganisasjonen, slik at vi kan få penger til trafikksikkerhetstiltak.

* Jeg vil framheve at fylket er og vil være på offensiven for å få mer midler til utbedringer på E134.

* Siden E134 er en riksveg og vegen er statens og ikke fylkets ansvar, er det imidlertid begrenset hva fylket kan gjøre, men vi har benyttet muligheten i alle høringer om Nasjonal transportplan og i de årlige budsjetthøringene i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité der vi gir innspill til bevilgningene til samferdsel i Telemark. Sammen med fylkesordføreren har jeg hver gang løftet fram E134 som er en av to hovedprioriteringer for fylket.

* Akkurat nå er handlingsprogrammet for NTP på veg, kyst og havn på høring. Dessverre er det i forslaget ikke tatt med noen utbedringer på strekningen Notodden–Saggrenda. Vi har imidlertid i høringssvaret som er vedtatt i Hovedutvalg for samferdsel og skal til endelig behandling i fylkestinget i desember, pekt på hvor viktig det er med de mindre investeringene på riksvegene. Det er nettopp slike investeringer som vi trenger til E134 og som kan gi stor effekt når de brukes til trafikksikkerhetstiltak.