LO Øst og Midt-Telemark støtter de ansattes kamp for å beholde arbeidsplasser og dagens busstilbud på Notodden

Regjeringa sier at de vil satse mer på kollektivtransporten mer enn noen gang. Ja mulig at det er riktig, men bare i de store byer. Timeekspressen har vært svært bra tilbud til Kongsberg, Drammen, Oslo hvor mange fra distriktet pendler for å komme på arbeid.

Vi ser at det varsles om ytterlige kutt i ruter. Dette vil tvinge folk mere over på bil som fører med seg økte miljøproblemer, mulig fraflytting og økte utgifter.

LO Øst og Midt-Telemark vil oppfordre til ikke å kutte i bussruter.

Sett ned prisene da vil kundene komme tilbake.

Vi vil utfordre våre politikere i fylket til og tak i dette og løfte saken videre til storting om nødvendig.