Stopp tapet av vår siste villmark

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

min mening 

Ifølge en ny studie er verdens villmark redusert med over ti prosent siden 90-tallet. En annen studie viser at antall ville dyr i verden er halvert de siste førti årene, og situasjonen i Norge er dessverre ikke bedre. I Norge har vi statistikk helt tilbake til 1900 og situasjonen er alvorlig. I Sør-Norge er det nesten ikke inngrepsfri natur igjen. Det er veier og kraftutbygginger overalt.

Ni av ti rødlistede arter i Norge trues direkte av arealendringer og situasjonen akselererer kraftig. Det virker ikke som om regjeringen tar dette på alvor og det var ikke særlig mye bedre under den rødgrønne regjeringen heller. I perioden 1998–2012 forsvant hele 2500 kvadratkilometer inngrepsfri natur, hvorav nesten halvparten de aller siste årene. Her har alle partier som har styrt landet fra SV til Frp et stort ansvar. Når nå Venstre for tredje gang i løpet av denne tidsperioden inntar regjeringskontorene hviler det et blytungt ansvar på partiet. Skal de svikte, eller skal de levere?

Vi lever i en tid der vi må ta stilling til hva som kan gjøres for å snu utviklingen. Miljøpartiet De Grønne ønsker å gå i bresjen for å frede samtlige resterende villmarksområdene. Noe er allerede fredet, men ikke alt. Samtidig må det tas grep for å gjenskape noe av det tapte. Mange områder lar seg aldri gjenskape, men mye kan rettes opp. Det er viktig å legge en nasjonal strategi som må få sitt nedslag lokalt og regionalt.

Skal vi bli arealnøytrale må vi ha netto null tap av naturmangfold ved å gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer utmark. Dersom det må gjøres naturinngrep må man restaurere betydelig større areal av tilsvarende naturtype. Det naturlige mangfoldet har en viktig verdi i seg selv. Men matproduksjonen vår er avhengig av pollinerende insekter som igjen er avhengig av et fantastisk nettverk vi fortsatt vet altfor lite om. For ikke å snakke om oppskriftene på morgendagens medisiner og teknologi, som kan ligge gjemt i arter som avhenger av villmarkspreget natur.

Vi i De Grønne er det eneste partiet som tar dette på alvor. Det lar seg løse, men det krever politisk fokus og stahet. Å hindre tap av villmark er ved siden av klimautfordringene en av vår tids viktigste oppgaver. Både på Stortinget, lokalt og regionalt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags