Hakk i plata og svartmaling av kommunens økonomi

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

min mening  

Nok en gang skal mindretallet i kommunestyret ha omkamp på skolestruktur og vi spør: Når skal innholdet i skolen bli tema?

De hevder at de har et forslag om en felles ungdomsskole et eller annet sted (på en ny tomt). Dette har blitt nedstemt flere ganger før og nå er det rett og slett ikke lenger bare omkamp, men hakk i plata. De sier videre at investeringene da vil bli større enn gjeldende vedtak om struktur, men at de sparer 6 millioner i driftsutgifter. Dette må i hovedsak være færre lærere. Tidligere har opposisjonen hevda at større skoler er bedre enn mindre skoler. Rødt er for å beholde nåværende struktur og vi er hverken for å legge ned Tinnesmoen eller Høgås, men vi lurer på hvorfor det ensidig er Tinnesmoen som skal legges ned. Hadde det vært en viss saklighet i forslaget burde mindretallet fått en likeverdig utredning på hvilken av disse to skolene som bør legges ned, slik rådmann skriver i sitt budsjettframlegg.

Så litt til svartmalinga av kommunens økonomiske situasjon. Ja, vi har en Høyre/Frp-regjering som nå legger opp til en tyning av Kommune-Norge. Samtidig har faktisk Notodden kommune en god økonomi. Det har sammenheng med at kommunen har over 100 millioner på fond som er til fri disposisjon. I tillegg har kommunen et premiefond på ca. 45 millioner som kan brukes til å jevne ut pensjonsutgifter hvis de skulle øke. Det er selvfølgelig ikke riktig å bruke opp disse fondene til drift, men som eksempel kan nevnes at Gjøvik kommune har et disposisjonsfond på ca. 30 millioner og flertallet der har nylig avtalt å bruke 9 millioner i 2018 og 4 millioner i 2019 av fondet for å gi innbyggerne bedre tjenester, ikke minst i pleie og omsorgssektoren.

I 2018 foreslår rådmann at det brukes 30 millioner av disposisjonsfondet i stedet for å ta opp lån til investeringer. Her kan bare eksempelvis 5 millioner brukes til ordinær drift og 25 millioner til mindre låneopptak. I budsjett går det selvfølgelig an å brukes regjeringas eget skatteanslag i «Grønt hefte» som er 1,9 millioner høyere enn anslaget til Telemarksforskning. Det er altså muligheter, men alle disse kommer nok ikke til å bli brukt.

Det politiske flertallet varsla allerede på budsjettseminaret for noen uker siden at hovedsatsinga vil bli oppvekst. Samtidig ser vi i forslaget til økonomiplan fram til 2021 en stor reduksjon i pleie og omsorg og i voksenopplæringa som følge av at de blir færre flyktninger. For Rødt sin del er det viktig at kommunen ikke går til oppsigelser og at vi har fokuset på de menneskene som har et hjelpebehov.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken