Gang- og sykkelveier, økt bemanning og samarbeid

Av
DEL

min mening 

Innledningsvis vil jeg si helt klart at dette er mine tanker og synspunkter, og ikke Sps.

Etter å ha lest Telen 25. juni, sitter jeg igjen med noen tanker som jeg ønsker å dele med Telens lesere. Det sto å lese at posisjonen ikke ville bygge gang- og sykkelvei i Gransherad nå, selv om de fikk flertall for å bygge. Det ville være uforsvarlig å bruke 7 mill. av disposisjonsfondet nå sa de i sin begrunnelse, og det synes jeg er gledelig å registrere. Jeg synes også forslaget til opposisjonen var et godt forslag, så det kan jo hende at det har hatt indirekte påvirket på posisjonen beslutningen, ikke vet jeg, men det var i alle fall positivt at de utsatte utbyggingen spesielt for vår økonomi.

NB: Jeg synes vi politikere burde samarbeide mye mer tverrpolitisk enn det vi gjør, slik at vi i en rekke saker viser våre velgere at vi til tross for ulike meninger også kan bearbeide og samordne enkelte saker slik at vi fatter vedtak som er til det beste for dem som bor i vår kommune. Det kan da ikke være noe galt i å mene at andre partier også har gode forslag, for alle har noe godt å bidra med. Da tror jeg også at den politikerforakt som mange har, kan bli noe mindre.

Det er helt riktig det som Torgeir Fossli (V) påpekte at Tinnegrend alltid har stått øverst på prioriteringslista til kommunen. Jeg er glad for at Torgeir Fossli støtter det jeg har jobbet for i en 10 til 20 år. Nå ble det Gransherad som ble valgt og de trenger en gang- og sykkelvei der også, men jeg har alltid ment og mener at vi skal følge prioriteringslisten og det ble ikke gjort denne gangen. Personlig mener jeg at vi bør kunne bygge både Gransherad og Tinnegrend til Hjuksevelta. Nå! For det er svært viktig å få disse gang- og sykkelveiene bygget før Telemark blir et fylke med Vestfold.

Problemet med å slå sammen Telemark med Vestfold er at når Vestfold skal beskrive Telemark så ser de bare Grenland. Alt nord for Ulefoss kjenner de ikke, derfor må vi kjempe sammen for å få bygget disse gang- og sykkelveiene. NÅ! Hvis ikke det skjer, tror jeg ikke at disse sykkel- og gangveier blir bygget før jeg ser det fysisk.

Så litt om bemanningen ved våre sykehjem.

Der mener jeg det samme som alle de andre politikerne at bemanningen må økes. Nå! Jeg har selv vært i den situasjonen som pasient på sykehjem og etter et opphold der også hjemmesykepleien. Som politiker synes jeg det er helt forferdelig hvordan kommunen presser de ansatte ved å ha lav bemanning, noe som igjen går ut over beboerne og de ansatte. Dermed får vi økt sykefravær, og hvis det i tillegg er ledere som ikke gjør jobben sin overfor sine ansatte, ja da får vi store avvik. Det som uroer meg mest etter å ha pratet med ansatte som jobber i helse- og omsorgsyrket i kommunen, sier at det er for få ansatte med helsefaglig kompetanse, noe som spesielt er merkbart på kveld, natt og i helgene. De sier at det kun er en sykepleier med ansvar for tre avd., med til sammen over 50 beboere. I tillegg til det kan det fra sykehuset blir overført svært syke pasienter som denne ene ansvarlige sykepleier skal ta imot og lese epikrise til osv. Jeg bare spør; Dette kan ikke være lovlig? Det som er viktig, er at det på våre sykehjem og i hjemmetjenesten er pleiere med bred helsefaglig kompetanse, det ivaretar tryggheten og gir bedre sikkerhet over for beboerne, ansatte, pårørende, administrasjonen og for oss politikere. Det er en masse andre forhold knyttet til helse- og omsorgssektoren i kommunen som bør debatteres mer inngående og som har blitt lite snakket om som jeg vil komme tilbake til ved en senere anledning. Avslutningsvis vil jeg bare si takk til alle som jobber i helse- og omsorgsyrket. Dere gjør en god jobb tross alt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags