Barn i lavinntektsfamilier

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

min mening 

Hver måned får jeg utbetalt lønn fra Notodden kommune, ikke én gang har jeg blitt trukket i lønn fordi jeg mottar barnetrygd. Jeg får den i tillegg til lønnen min. Det er jo slik barnetrygds ordningen i Norge er ment! Men hadde jeg vært sosialhjelpsmottaker i Notodden kommune ville jeg fått beregnet barnetrygden som en del av sosialstønaden min. Barnetrygden ligger ikke oppå inntekten slik den gjør for lønnsmottakere – helt uavhengig av lønn. Er det rettferdig? Svaret er nei!

Enkelte partier mener det ikke har mye å si om barnetrygden blir beregnet som en del av sosialstønaden. De mener arbeid er løsningen. Da spør jeg følgende spørsmål; hvilke arbeidsplasser? Arbeidsledigheten i Notodden er høy, 3,8 % av arbeidsstokken for å være nøyaktig (tall fra NAV Notodden for februar 2018). Høyest i fylket. Det er ulike årsaker til at man mottar sosialstønad. NAV Notodden har også en rekke ganger i helse- og sosialutvalget sagt at det er sammensatte årsaker til at man er sosialstønadmottaker, og man må tenke langsiktig i dette arbeidet. Så for meg er «å komme i arbeid», et dårlig argument for at ikke sosialhjelpmottakere skal ha barnetrygden sin! Dette har vært, og er en viktig sak for Rødt!

Over 100 000 barn i Norge lever i familier med vedvarende lavinntekt, og høsten 2017 blei det kjent at Notodden kommune var en av de åtte kommunene som havnet helt på bunnen når UNICEF rangerte kommuner etter økt risiko for barnefattigdom – man så tallet 300 barn i vår kommune. Det er 300 barn for mange!

I helse- og sosialutvalget den 23. august tok jeg derfor opp som representant for Rødt, utfordringen med barn i lavinntektsfamilier på Notodden. Jeg ba om svar på flere spørsmål fra NAV; hvor mange familier er det snakk om, hvor mange barn har disse familiene, satsene på sosialhjelp, gjennomsnittlig stønad pr. familie?

25. oktober kommer saken opp som orienteringssak der spørsmåla blir besvart. Videre ønsker jeg som representant for Rødt å få utreda hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for Notodden kommune dersom barnetrygden ikke blir beregnet som inntekt ved utmåling av sosialhjelp, og ønsket saken tilbake.

På møte 22. november kommer svar fra NAV; det vil koste 2,5-3 millioner årlig for kommunen dersom ikke barnetrygd ikke blir beregnet som inntekt ved utmåling av økonomisk sosialhjelp.

Med dette som utgangspunkt legger posisjonen inn 500 000 til styrking av barn i lavinntektsfamilier i 2018 og videre 800 000 i 2019. NAV Notodden ønsker å bruke disse midlene til en familiekoordinator, og dette legges fram for helse- og sosialutvalget 14. mars, og blir tverrpolitisk vedtatt. Vi i Rødt Notodden mener dette er et godt vedtak på veien mot å flytte Notodden kommune i riktig retning i kampen mot barn i lavinntektsfamilier.

Men vi i Rødt ønsker ikke å stoppe der! Vi i Rødt Notodden ønsker å jobbe for barna! For barn lever her og nå! Rødt har programfestet å doble barnetrygden og innføre gratis barnehage og SFO. Noen av disse tiltakene vil Rødt Notodden jobbe for i kommunen vår, og barnetrygden burde holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelpmottakere. For det er rettferdig! Ingen barn skal leve i fattigdom! Vi tar kampen mot Forskjells-Norge!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags