Innbyggerhøring – Hjuksebø til Midt-Telemark eller Notodden?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

min mening 

Fra Hjuksebø har det i flere omganger kommet en klar melding om at svært mange i bygda føler en stor tilhørighet til Notodden. Dette kom tydelig fram i en høring initiert av innbyggere i 2012. Bakgrunnen for høringen var et ønske om en grensejustering mot Notodden. Dette ble også bekreftet i en innbyggerundersøkelse Sauherad kommune gjennomførte i mars 2016. I forbindelse med sammenslåing av Sauherad og Bø kommuner til Midt-Telemark kommune gjennomfører nå Telemarksforsking på vegne av Fylkesmannen i Telemark en konsekvensutredning om mulig grensejustering.

I den forbindelse skal det nå gjennomføres en ny innbyggerhøring i Hjuksebø. Norstat vil på vegne av Telemarksforsking ringe alle stemmeberettigede i Hjuksebø. Alle husstander skal ha fått et brev med orientering om undersøkelsen og de spørsmålene som vil bli stilt. Vi anbefaler at du leser brevet og spørsmålene grundig før du blir oppringt. Selve oppringningen foregår fra 7.11.2017 og noen dager framover.

Norstat skal gjennomføre undersøkelsen. Du vil bli oppringt fra et telefonnummer som starter med 61 eller 71. Er du forhindret fra å ta telefonen, vil de forsøke å ringe deg igjen inntil 3 ganger. Alle over 18 skal bli oppringt. Sist det ble gjennomført innbyggerhøring på denne måten opplevde noen av de ikke ble oppringt. Det kan skyldes at din telefon er registrert på et annet navn (bedriftsabonnement) eller annen adresse. Telemarksforsking ber de som opplevde at de ikke ble oppringt sist, eller som er usikker på om telefonen står i deres navn, og melde inn rett navn og telefonnummer. Les mer om dette i informasjonsbrevet.

Informasjonsbrevet refererer til Hjuksebø og Andgard grunnkrets. Dette er gamle betegnelser, men i praksis innbefatter dette hele bygda fra kommunegrensa til Notodden og ut på Hågåkleiva mot Holtsås.

Spørsmålene som blir stilt kan du lese gjennom og forberede deg på i forkant. Noen spørsmål kan være litt uklare. I spørsmål 7 blir det spurt om hvor ofte du benytter kommunale tjenester i andre kommuner. Vi har tatt kontakt med Telemarksforsking og fått opplyst at det menes lege, tannlege, fysioterapi mv. Mange benytter slike tjenester andre steder enn i den kommunen de bor, og det er viktig å få fram hvor innbyggere i Hjuksebø oppsøker denne typen offentlige eller private tjenester. I spørsmål 13 ønsker en å undersøke hva som skal til for at innbyggere i Hjuksebø vil føle mer tilhørighet til en ny Midt-Telemark kommune enn til Notodden. Sauherad kommunestyre ønsket at dette spørsmålet skulle stilles. Hjuksebø ligger i utkanten av Sauherad kommune, og i økende grad har vi opplevd at Hjuksebø ikke har blitt prioritert fra kommunens side med at fokus på utvikling har vært i andre deler av kommunen over lengre tid. Tror du en kommune administrert fra Bø vil ha mer omsorg for utvikling i denne delen av bygda? Hjuksebø trenger ikke være noen utkant – vi føler sterk tilhørighet til Notodden i forhold til geografisk beliggenhet og bruksmønster av nødvendige tjenester. Vi er også så ubeskjedne at vi tror Hjuksebø og innbyggerne her vil gi positive bidrag til Notodden kommune.

Uansett hva du mener – det er svært viktig at din mening kommer fram i undersøkelsen. En stor deltagelse fra folket i bygda vil gi svar på hva innbyggerne virkelig ønsker i forhold til framtidig kommunetilhørighet.

Har du ikke mottatt informasjonen fra Telemaksforsking ta kontakt med en av undertegnede så skal vi bidra til at du får nødvendig informasjon. Har du andre spørsmål om eventuell grensejustering du ønsker å drøfte, skal vi prøve å besvare de etter beste evne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags