Vi vil styre krafta vår selv!

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

min mening

Regjeringen vil la EU få råderett over vannkrafta som har gjort Norge til industrinasjon og velferdsstat. For mer enn hundre år siden sørget framsynte politikere for at vannkrafta ble sikret som hele det norske folkets eiendom. Skal dagens norske politikere gå inn i historien som de som forspilte arvesølvet vårt?

Det vil skje dersom Stortingsflertallet går med på å la EUs energibyrå Acer få makt og myndighet til å overstyre norsk kraftpolitikk.

Det handler om sjølråderett

Grunnlovens § 115 åpner for at Stortinget med tre fjerdedels flertall kan overføre myndighet til internasjonale organisasjoner som Norge er tilsluttet.

Norge er med i EØS-pilaren i Efta, men ikke i EU. Ved å bruke overvåkingsorganet i EØS–ESA – som mellommann, vil regjeringen omgå Grunnloven. ESA mottar vedtak fra Acer og EU som blir kopiert og diktert til den «norske» reguleringsmyndigheten RME.

RME kan ikke ta nasjonale hensyn. Elmarkedsdirektivet fastsetter at reguleringsmyndigheten i det enkelte land skal følge og gjennomføre rettslig bindende vedtak fra Acer eller EU-kommisjonen.

Det er en grov omgåelse av Grunnloven når regjeringen later som om forslaget er «lite inngripende» og ikke en avståelse av suverenitet.

Industri-Norge trenger billig kraft

Det moderne Norge er bygd opp på tilgang på billig og evigvarende elektrisk kraft. Det er det store konkurransefortrinnet landet vårt har. Krafta vår er også grunnlaget for ny, grønn industri.

Fossefallene er «livets vann» for mange lokalsamfunn og tettsteder. Ferskvaren strøm går så å si rett fra fjellfossene og inn i produksjonen.

Mer omfattende kraftutveksling med kontinentet vil jamne ut strømprisen til et «europeisk» nivå. Bare noen øre økning i strømprisen kan gi industridød for mange av våre hjørnesteinsbedrifter.

Det blir ikke lenger mulig å prioritere stabil og billig krafttilførsel til norsk industri hvis EUs energibyrå mener krafta trengs mer på kontinentet.

Du kan gjøre en forskjell!

Stortingsflertallet kan om kort tid komme til å gi bort vår nasjonale styringsrett til EUs energibyrå (Acer).

Spørsmålet blir avgjort allerede i midten av mars 2018. Derfor haster det med å øve press på politikerne. Vi må si høyt og tydelig ifra!

Du kan gjøre en forskjell: Ta opp spørsmålet i foreninga di eller partiet ditt, skriv brev til din stortingsrepresentant, bruk sosiale medier, skriv leserinnlegg i avisene, bli aktiv i Nei til EU!

Dette er våre krav:

1. Stortinget må si nei til at Norge blir underlagt EUs energibyrå Acer via ESA.

2. Vi krever at en eventuell suverenitetsavståelse under alle omstendigheter blir behandlet etter Grunnlovens § 115 som krever 3/4 flertall.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags