Meningsløst seint ute?

Av
DEL

min mening 

Allerede før kommunestyret stemte over reguleringsplanen for Jernverkstomta 7. desember leste jeg opp en protokolltilførsel som jeg ville ha som en stemmebegrunnelse der det står; «Som en stemmebegrunnelse vil jeg ikke i denne saken stemme mot pkt. 4, men vil vurdere å få støtte for en lovlighetskontroll basert på pkt. 18.8 fra Notodden Boligbyggelag. Jeg er usikker på om rekkefølgekravet som gir en stor konkurransemessig fordel i denne saken er innenfor lovlig bruk av rekkefølgekravet. Av den grunn ser jeg behovet for en faglig vurdering fra Fylkesmannen.» Det er visse tidsfrister for å fremme en lovlighetskontroll og de sju som har fremma den var godt innenfor tidsfristen da den blei sendt kommunen 20. desember.

Hovedhensikten vår med lovlighetskontrollen er først og fremst å være trygge på at rekkefølgekravet i denne saken er innenfor plan- og bygningslovens vilkår for å stille et rekkefølgekrav. Grunnen til at det i denne saken er usikkert, er at det i år skal igangsettes arbeidet med leilighetene for funksjonshemmede og det er ingen grunn til at disse skal bli utsatt slik rådmann uttaler i Telen 6. januar. Kommunen har avsatt midler til infrastruktur på Jernverkstomta (40 mill.). Jeg ser at den «faglige» begrunnelsen er at det først må bygges ut langs Storgateaksen. Om det er en god nok grunn til å sette prosjektet til Notodden og Kongsberg Boligbyggelag på vent er det vi vil ha en avklaring på. Alt tyder på at det er en utbygger som har stilt krav om rekkefølgeutbygging. Det medfører at de vil komme i gang med leiligheter før boligbyggelagene i Notodden og Kongsberg og dermed har de fått et stort konkurransefortrinn som kan gjøre boligbyggelagenes prosjekt høyst usikkert da det vel er grenser for hvor mange leiligheter det er grunnlag for i sentrumsområdet. Dette er også noe boligbyggelagene sjøl gir uttrykk for.

Det ville ikke vært mulig å få avklart lovligheten av rekkefølgekravet før kommunestyret fatta sitt vedtak 7. desember. Lovlighetskontroll er en demokratisk rettighet som minst tre kommunestyremedlemmer har lov til å framsette. Saken må da opp igjen i kommunestyret 1. februar. Hvis kommunestyret opprettholder rekkefølgekravet, vil lovlighetskontrollen gå til Fylkesmannen. For vi som har fremma lovlighetskontrollen er nok den viktigste begrunnelsen en stor usikkerhet på om det er lovlig med dette spesifikke rekkefølgekravet. Det var derfor av underordna betydning om vi skulle stemme for eller mot saken i kommunestyret. Det er uansett ikke meningsløst seint å fremme en lovlighetskontroll nå. Det var først etter at kommunestyret 7. desember gjorde sitt vedtak at det var mulig å fremme en lovlighetskontroll og jeg tviler nok på at den blir trukket, slik flere politikere har oppfordra til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags