Ønsker Hjartdal kommune utvikling eller avvikling av Tuddal som hyttedestinasjon?

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

min mening 

Kommentar til rådmannens leserinnlegg om samme tema.

Avtroppende rådmann i Hjartdal, Rune Engehult, bruker nesten en halv avisside på å gjenta selvfølgeligheter og feilaktige påstander som vi har hørt og imøtegått en rekke ganger tidligere. Han opprettholder den holdningen vi har blitt møtt med de siste tre årene og svarer ikke på et eneste av de spørsmål vi synes er avgjørende viktig i denne saken. Dette gjør oss ytterligere bekymret.

Vi konstaterer dermed, at rådmannen ikke vet hvordan han skal takle en renteoppgang på VA-prosjektets lån på minst 350 millioner kroner. At han ikke vet hvordan han skal takle en sannsynlig og stor svikt i antall abonnenter fra eksisterende hytter og at han heller ikke vet hvordan de skal kunne nå målsettingen om 500 abonnenter i 2020 og deretter salg av minst 20 nye hyttetomter hvert år i 30 år. Det bør virkelig også bekymre kommunestyret og innbyggere i Hjartdal, at rådmannen ikke evner å svare på disse særdeles viktige spørsmålene.

Det er feil det rådmannen sier, at det har vært en dialog mellom kommunen og grunneierne/hytteforeningene. En dialog er en samtale mellom to eller flere personer preget av gjensidig velvilje, åpenhet og samarbeid (Wikipedia), mens vår erfaring med kommunen i denne og andre saker har vært preget av uvilje, hersketeknikker, lukkede prosesser, motsetninger og et gedigent spill for galleriet. Alt iscenesatt for å dekke opp for feil beslutninger og inkompetanse med hensyn til styringen av VA-prosjektet.

Våre saklige og godt underbygde argumenter og forslag om en økonomisk bærekraftig utbygging, blir enten fortiet eller fordreid. Alt i et desperat forsøk på å redde egen prestisje i et skandaløst VA-prosjekt hvor Hjartdal kommune, i siste instans, har det hele og fulle ansvar. Eksempelvis forsøkes det å skape et inntrykk av at grunneiere/hytteeiere er imot av-kloakkering og høy sanitær standard i hytteområdene våre. Selvsagt er vi ikke det, men vi er imot løsninger som er så kostbare at altfor få vil eller kan benytte seg av dem. Vi er også imot en meningsløs og uhyre kostbar beslutning om å hente vann fra Sjåvatn mange kilometer unna, så lenge vi har godt og mer enn tilstrekkelig grunnvann rett under beina våre, dokumentert med over 150 eksisterende borebrønner.

Vi har skriftlig dokumentert for kommunen, at bruk av desentraliserte, lokale grunnvannsbrønner for eksisterende hytter og en tilsvarende trinnvis utbygging av vann- og avløpsnettet for framtidige hyttefelt, er de økonomisk og miljømessig beste valgene, både på kort og lang sikt. Det er også denne framgangsmåten og løsninger som er valgt i alle andre hyttefelt i kommunen og med godt resultat.

Hjartdal kommune bør merke seg, at nærmere 700 hytteeiere og nå også alle 17 grunneiere på Kovstulheia/Russmarken i Tuddal, stiller seg bak våre krav om at Sjåvatn droppes som felles drikkevannskilde, at kostnadsnivået må ned og at det må samarbeides om løsninger. Dette for å ha noen som helst sjanse for kanskje å komme i havn med VA-prosjektet.

Det er også kjent at Hjartdal kommune/Russmarken VA ikke har avklart veiadkomst til Langetjønn, som er nødvendig for å legge vannledningen til Sjåvatn. I tillegg til at flertallet av grunneiere ikke ønsker en massiv transport på veiene sine, har området også uavklarte jordskiftesaker som må få en endelig avklaring.

Vi har sett av tidligere leserinnlegg, at grunneiere på Notodden-sida av Sjåvatn ikke er blitt kontaktet og informert om hvilke restriksjoner som kan bli følgende av at vannet blir drikkevannskilde for et potensialt stort antall hytter.

Dette betyr nye utsettelser og bekrefter det inntrykket av dårlig planlegging og styring som vi har sett gjennom hele prosjektperioden.

Tuddal, 08.03.2018

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags