Kjære hjartdalspolitikere – det er fremdeles ikke for sent å snu i drikkevannssaken i Tuddal

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

min mening 

Onsdag 2/5-18 får politikerne i Hjartdal kommunestyre nok en mulighet til å omgjøre sitt omstridte og ødeleggende vedtak om å velge Sjåvatn som felles drikkevannskilde for hyttene i Tuddal. De får samtidig en mulighet til å bestemme at kommunen skal samarbeide med 700 hytteeiere og 17 grunneiere, i stedet for å motarbeide dem av alle krefter.

THF (Tuddal Hytteforeningers Fellesutvalg) har, sammen med grunneierne i området, produsert metervis med dokumentasjon som viser at kommunens satsing på Sjåvatn og felles kommunal vannforsyning, ikke er bærekraftig. Dette fordi en slik utbygging vil koste altfor mye i forhold til det antall abonnenter som det er mulig å få påkoblet anleggene, i særdeleshet til et drikkevannsanlegg som ingen trenger eller vil ha.

Resultatet vil da bli en kraftig underdekning som kommunen må dekke og som vil ligge på flere millioner kroner hvert år. Dette har ikke Hjartdal kommune økonomi til å klare i tillegg til ny skole og nytt sykehjem. Dette er ikke gjetninger, det er klare beviselige fakta for de som evner og ønsker å se dem.

For ordføreren og hans parti, må det nå opplagt være en enorm prestisje som fortrenger all bruk av sunn fornuft. Kristelig Folkeparti og Høyre har skjønt hvor galt dette er i ferd med å gå, men deres fornuftige forslag til løsninger er dessverre blitt nedstemt. Det hele avgjøres av et splittet Senterparti og vi håper nå at dette partiet samlet vil vise ansvar og, sammen med KrF og H, redde Hjartdal kommune fra å begå et økonomisk selvmord.

Opprettholdes valget av felles kommunal vannforsyning med Sjåvatn som kilde, vil følgende skje:

1. Russmarken VA AS og Hjartdal kommune, skaffer seg en gjeld på minst 350 millioner. Med 2 % rente og 40 års nedbetaling, betyr det en total rentekostnad på 143,5 millioner – til sammen 493,5 millioner. Med 3 % rente vil tallene øke til 215,25 og 565,25 millioner kroner. I tillegg kommer drift av kloakk- og drikkevannsanleggene.

2. De totale kostnadene forventes dekket av et antall abonnenter som ikke vil komme i nærheten av kommunens fantasier på 500 i 2020 og 1000 i 2050, men snarere halvparten. Dette er i praksis en umulighet og –

3. Hjartdal kommune, som ble forespeilet et prosjekt hvor brukerne (abonnentene) skulle dekke alle utgifter – dvs. 100 % selvkost – vil måtte dekke et underskudd på mange millioner hvert år i mangfoldige år framover.

4. Det svært høye kostnadsnivået for hyttebebyggelsen i Tuddal forverres ytterligere og salg av nye hyttetomter går fra få til ingen. Den vonde sirkelen fortsetter.

5. De vakre naturområdene innover mot Sjåvatn forringes av anleggsvei og en bred ledningstrasé.

6. Kampen mellom kommunen på den ene siden og grunneiere og hytteeiere på den andre siden, fortsetter og Tuddals renommé svekkes ytterligere.

7. Grunneiernes og hytteeiernes tidligere investeringer i borebrønner og vannanlegg gjøres verdiløse, idet kommunen opererer med tvungen påkobling til kommunale anlegg.

Alle ovennevnte problempunkter blir enten sterkt redusert eller helt borte dersom vi kan enes om desentraliserte, separate drikkevannsanlegg hvor mest mulig av private og kommunale investeringer kan nyttiggjøres så langt det er mulig. I tillegg må kostnadene på resterende grøfter reduseres.

Ta det ansvaret dere har for kommunens økonomiske drift og som vertskommune for over 2000 hytteeiere. Det er fremdeles mye å hente og ingen skam å snu. Det blir en smell for oss alle, men det kan umulig være bedre å skyve problemene foran seg til en mye større smell om 4–5 år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags