Brutal elgjakt - kalveskyting

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

min mening  

Det har trolig gått under radaren for de fleste den unødvendige og brutale elgjakta som foregår i Notodden. Vi er pålagt å felle en masse elgkalver.

Jeg mener at jakta vi har er brutal og uetisk, ikke human/dyrevennlig og brudd med dyrevelferd. Dette er vi ulovlig pålagt av Notodden kommune.

De fleste elgjegere har trolig opplevd situasjoner som meg ved kalvefelling, at elgkuene tramper på kalven sin for å få den på beina igjen, blir rasende og mannvond, ikke vil forlate fallplassen på lenge, leiter etter kalven sin i ukevis etterpå etc. Likevel blir det av enkelte hevdet at kalvekua ikke har følelser for kalven sin, men det jeg er sterkt uenig i.

Det nedarvede morsinstinktet er viktig å ta vare på og vi vil skade elgstammen vår hvis vi ikke viser humane hensyn.

Vi i vårt jaktlag nekter å delta i kalvedrapet.

I 2013 ble vi som lyn fra klar himmel av Notodden kommune pålagt å felle minimum 30 % kalv. Nå skulle fokuset i første rekke rettes mot kalvefelling som fikk og fortsatt får veldig mye oppmerksomhet.

Tidligere hadde vi i vårt storvald, Lisleherad Øst i en årrekke hatt en grunneierstyrt elgforvaltning med meget godt resultat og stabil god elgbestand.

Storvaltet er på ca. 177 000 da, årlig fellingskvote satte vi til ca. 80 elg og vi hadde så å si 100 % fellingsprosent.

Vi felte minimalt med kalv, sparte produksjonsdyrene og prioriterte å felle ungdyr og mindre uproduktive kuer og okser.

I vårt storvald prøvde vi også å unngå å delta i den kommunale pålagt kalvefelling, men ble effektivt motarbeidet av administrasjonen i Notodden kommunen og Fylkesmannen i Telemark.

Situasjonen er nå at de fleste vel har resignert og vi har gått inn i Notodden Bestandsplanområde som utarbeider bestandsplan for elg for hele kommunen.

I 2016 fikk vi revidert Hjorteviltforskrift som viser at bestandsplanområder med bestandsplaner har ansvar for å utarbeide avskytningsprofil. Likevel hevder kommunen hårdnakket at det SKAL felles minimum 30 % kalv, som er et krav for å få godkjent bestandsplan.

Men slik er det altså IKKE. Bestandsplanområdet skal få godkjent fellingskvote på frie dyr fra kommunen, og kan så selv fordele på alder og kjønn etter bestandsplanen.

Selv har vårt jaktlag et fint jaktområde med trolig nær den beste elgbestanden i Notodden og med tidligere årlig fellingskvote på ca. 14 elger.

Vi ønsker å bedrive en human elgjakt og har nektet å delta i det store kalvedrapet og har unnlatt å felle kalvene. Blir derfor utsatt for hån og det som kan oppleves som spissrotgang når vi unnlater å skyte pålagte kalvene.

Vi blir straffet for det med forholdsmessig små elgkvoter og pålagt skyhøy kalveandel av kvoten. Hvis denne straffeforfølgelsen fortsetter i samme spor som nå, blir vår lokale jakt trolig redusert til null.

Det er mange meninger om elgjakt og elgforvaltning og jegere bekymrer seg for alt mulig.

Farmoren min hadde ca. 20 Telemarkskyr som i sommerhalvåret hver morgen ble sluppet ut på skogen for å beite og hver kveld etter lokking kom til tilbake for melking. Midt på 1960-tallet innhentet alderen farmor og hun måtte gi seg. Driftsformen hennes var vanlig tidligere, men eksisterer knapt mer.

Storviltet og elgen har overtatt mye av utmarksbeitene og vi kan derfor hevde at elgen er vår felles nye «storfebesetning» som utnytter utmarksbeitene.

Elgstammen vår kan sammenlignes med en kjøttproduserende storfebesetning og forvaltes slik en gårdbruker gjør.

Gårdbrukeren steller godt med dyra sine og vil at de skal trives, han fôrer opp kalvene sine og sparer de beste produksjonsdyrene sine for å sikre god gjenvekst. Vi må gjøre det samme med elgen og det kan gjøres enkelt og greit.

1. Vi sparer kalven og kalvekua. Kua blir spart for påkjenningen å miste kalven sin og hun overlever jakta og risikoen for feilfelling så lenge kalven følger. Kalven lar vi leve ett år til og doble vekta.

Elgkalven utnytter fôret ca. fire ganger bedre enn resten av elgstammen, produserer en kilo kjøtt på ca. 60 kg fôr, mot ca. 240 kg for pr. kg kjøtt på resten av elgstammen.

2. Vi sparer store okser med mer enn for eks. 7 spir for å sikre god brunst og bedekning.

3. Vi feller kvota i resten av elgbestanden med vekt på ungdyr, single små kuer og små okser.

4. Bestandstørrelse og kjønn reguleres med fellingskvotene.

Altså: Slipp forbi kalveku og kalv, store okser. Fell kvota av resten, ungdyr og små uproduktive dyr. Vi sparer produksjonsdyra, storokser kan tas ut, men etter en plan.

I Notodden merker vi av for om felt ku har melk i juret på Sett Elg. Vi får mye annen god statistikk fra kommunen, men ikke over andel felte produktive (feilfelte) kuer.

Jeg håper virkelig at det skal bli slutt på dette kommunale overgrepet med pålagt elgkalvskyting.

Det er ikke bare Notodden dette gjelder, også andre steder.

Det er opp til politikerne å sette seg inn i saken og følge reglene.

Hvorfor i all verden skal vi plage elgen mer enn nødvendig?

Vi setter stor pris på elgen og hvorfor ikke vise det med human jakt og unne dem et bedre liv og mer trivsel.

Hvorfor skal vi ikke forsøke å spare kalvekuene våre, men felle kalven og så utsette dem for forveksling kvier/single kuer og feilfelle dem?

Hvorfor skal vi ikke også utnytte fôret best mulig og produsere mye godt elgkjøtt?

Vi får egentlig den elgstammen vi fortjener. Den som ikke sår skal heller ikke høste mye.

Jeg er ikke aleine om disse synspunktene, de er utbredt blant elgjegere og rettighetshavere.

Etter tre innlegg på Facebook under elgjakt har jeg fått 296 tilbakemeldinger som liker i disse og 9 som ikke liker.

Det går forøvrig nå en offentlig debatt om dyrevelfreden og overgrepet mot leppefisken i oppdrettsnæringen.

For oss er det mer nærliggende å være opptatt av dyrevelferden til elgen og jeg har tro på at vårt syn vil vise seg å være riktig i nær fremtid.

Viltlevende dyr har også krav på dyrevelferd og ikke betraktes som ufølsomme sagakrakker som kan plaffes ned uten nærmere omtanke.

Dette tror og håper jeg at politikere og folk flest er enige i og at vi får en endring til det bedre.

Stå på folkens!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken