I Telen 11.11.2017 stod det et leserinnlegg fra Notodden Arbeidersamfunn: «Vi trenger bedre reisetilbud Notodden–Oslo».

Det var godt at en lokal politisk forening kom med en så grundig redegjørelse om denne saka.

Jeg vil bare påpeke at for eldre og mange andre som ikke reiser ofte, kan bruken av billettautomater være vanskelig å forstå.

Det bør bli slik som det er i Porsgrunn. I venterommet på jernbanestasjonen der er det en Narvesen-butikk hvor en kan få kjøpt togbilletter.

For øvrig hadde Telen 16.11.2017 et stort oppslag: «Sjåførene får støtte fra ordførerne. Bruk bussen før det er for seint».

Sjøl tenkte jeg tidligere litt på å flytte til Ringerike eller Skien når jeg skulle bli pensjonist. Da Timeekspressen kom, blei slike ønsker ikke lenger av interesse for meg.

Etter at jeg er blitt dårligere til beins, synes jeg det er godt å ha Timebussen her.

Jeg håper at de gode rutetilbudene til Timeekspressen og Timebussen får fortsette.

Hvis det seinere også kan komme nye tiltak, slik som Notodden Arbeidersamfunn nevner, vil det sjølsagt være veldig bra.