"Kanskje Humanetisk Forbunds medlemmer nettopp de er de mest religiøse av oss alle? Men inkluderende?"

Av