Debatt: -Fyll opp tomme lokaler i sentrum før Tuven!

Av