Det siste året har satt næringslivet på en stor prøve.

Forskjellen på privat og offentlig virksomhet er blitt forsterket, for der noen har brukt andres penger er det noen som har måttet bruke egne penger

Næringspolitikk handler om arbeidsplasser, som igjen handler om deg og meg.

I Vestfold og Telemark er over 90% av NHOs medlemsbedrifter små og mellomstore, over 60% av bedriftene har mellom 0 og 9 ansatte. Offentlig virksomhet er arbeidsgiver for 1/3 av de 192 000 sysselsatte i regionen, og snur vi på dette er 2/3 av alle arbeidstakere i regionen ansatt i private virksomheter. De aller, aller fleste er små og mellomstore bedrifter. Dette er folk som jobber med transport, som klipper hår, som fører regnskap, lager mat, som jobber i eksportrettet virksomhet, de produserer komponenter, produkter, de jobber med teknologi, spillutvikling, design. Og så videre og videre.

I 2019 eksporterte Vestfold og Telemark for over 45 milliarder kroner, og er etter regioninndelingen den nest største eksportregionen etter Vestland.

Derfor er det absurd at noen forsøker å vinne et valg på å redusere handlingsrommet og så tvil om rammeavtaler som sikrer næringslivet i regionen vår kontinuitet og trygghet.

Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb og de som ikke har det. Av de som er helt eller delvis ledige etter pandemien, har de fleste mistet jobben i privat sektor. Derfor er Høyres jobbløfte at 4 av 5 jobber skal skapes i privat sektor.

Høyre tror på den skaperkraften som finnes i oss mennesker. Det har en verdi at vi er helt ulike hverandre, at vi kan utfordre og utfylle hverandre. At konkurranse gjør at vi skjerper oss, at mangfold gir valgmuligheter, at høy verdiskaping gir oss penger til å levere gode velferdstjenester - og at en god næringspolitikk gjør at vi trekker på alle gode krefter, som igjen driver oss fremover.

Veslemøy Wåle

3. kandidat for Høyre i Telemark