Gå til sidens hovedinnhold

– Dette er det verste jeg har vært borti

Artikkelen er over 2 år gammel

Kent-Robert Moen, som i en tid har tilbudt snekkertjenester i øvre del av Telemark, har en lang rekke konkurser bak seg og i 2014 ble han ilagt konkurskarantene. – Problemer med spilling, er Moens forklaring på de mange konkursene.

Håndverkeren markedsfører seg en rekke steder, men kundene forteller historier om lekkasjer og takrenner som er blokkert i begge ender. Den økonomiske historien er heller ikke hyggelig lesning.

26. oktober 2015 behandlet Sunnmøre tingrett et konkursbo der Moen var sentral. Selskapet het Norsk Mesterbygg. Advokatene Flisnes & Co var bobestyrer. Her kommer det frem at Kent-Robert Moen tidligere het Kent-Robert Lysgård. I sakspapirene heter det at Moen gjennom flere år har drevet snekkervirksomhet og har vært gjennom flere konkursbehandlinger. Grunnlaget for konkursåpningen i Sunnmøre tingrett var et krav fra Nordre Sunnmøre kemnerkontor på 2 015 001 kroner.

Dette er saken:

Les også

Håndverkere fra helvete?

Dette er saken - tilsvar:

Les også

– Jeg skulle ønske jeg kunne skru tiden tilbake

Konkurskarantene

Moen opplyste at han var ute av stand til å betale kravet. Under behandlingen av saken kommer det frem at Moen på denne tiden ikke har noen bankkonto – verken personlig eller gjennom et selskap. Dette har også vært tilfelle ved enkelte tidligere konkursbo. Etter konkursen i Moen Boligbygg skriver bobestyrer at sluttinnberetningen i 2014 ble oversendt til Sunnmøre politidistrikt på bakgrunn av flere straffbare forhold. Som ulovlige uttak fra selskapets konto, manglende registrering i mva-registeret og manglende innbetaling av merverdiavgift – samt manglende sikring og innbetaling av skattetrekksmidler.

– Som følge av denne konkursen ble Moen idømt ubetinget fengselsstraff, og han ble ilagt konkurskarantene i to år – for eksisterende og fremtidige roller. Karantenetiden utløper 4. juli 2016, skriver bobestyrer.

Konkurser i kø

I en annen konkurs – fra 2008 – ble det opplyst fra den sakens bobestyrer at Moen «har også i møte innrømmet at han har mottatt betaling fra sine oppdragsgivere uten å oppgi dette til skattemyndighetene». Videre heter det at siden Moen ikke har noen bankkonto har han «følt seg presset til å ta imot kontant betaling». Det kommer også frem her at Moen på denne tiden ikke har ført regnskap på årevis.

I 2006 ble Moen domfelt av Sunnmøre tingrett for regnskapsovertredelser. Han ble idømt 30 dagers ubetinget fengsel.

I 2013 ble et selskap tilhørende Moens ektefelle også slått konkurs. Moen fungerte ifølge bobestyrer som daglig leder i foretaket. I et brev til Sunnmøre tingrett 13. mars 2014 – vedrørende spørsmål om konkurskarantene skriver bobestyrer Waage Aurdal at «slik selskapet er drevet med uttalelser fra regnskapsfører om at dette er av det verste jeg har vært borti, ser bostyrer det som problematisk å la ekteparet fortsette sin virksomhet».

I 2016 gikk Moens sønn konkurs med et selskap som het Trønder Bygg AS. Selskapet ble drevet fra Kent-Roger Moens private bosted. Firmaet ble overtatt av sønnen etter at Moen ble ilagt konkurskarantene. Registrerte krav mot boet var nesten 1,2 millioner kroner.

Overveiende sannsynlig

Etter konkursen i Norsk Mesterbygg beskriver bobestyreren forholdene rundt Moens virksomhet slik.

– Slik det fremstår ut fra foreliggende historikk synes Moens økonomiske situasjon i dag (2015) å være preget av manglende kontroll og manglende evne (eller vilje) til å skaffe seg lønnet arbeid og gjøre opp gammel gjeld.

I 2015-saken skriver bobestyrer også at han foreslår at Moen ilegges ny konkurskarantene.

– Etter undertegnes syn foreligger skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold. En hovedbegrunnelse for karantenereglene er å stoppe såkalte «konkursgjengangere» og skyldneren må antas å falle inn under dette begrepet. Dersom skyldner ikke ilegges karantene fremstår det (ut fra historikken) som overveiende sannsynlig at han vil fortsette næringsvirksomhet på tilsvarende vis som han tidligere har gjort, skriver bobestyreren.

 

I 2018 kom Moen til Telemark og tilbød sine tjenester under selskapet «Byggmester Kleivene Bygg & Takst». Moen har tidligere opplyste til TA at han bare er vanlig ansatt i sønnens firma.

Spillegalskap

Da avisen ringer Moen mandag for å spørre om hans konkurshistorikk bekrefter han at han ble idømt en ny konkurskarantene etter den første. Han er usikker på om den fremdeles gjelder.

– Den var for to år. Jeg er ikke sikker på om den gjelder fremdeles. Det vet jeg ikke.

– Hva sier du til folk – dette virker ikke tillitvekkende?

– Nei, for å si det slik så er dette en veldig vond situasjon, ikke minst med tanke på kundene. Dette skulle ikke ha skjedd akkurat nå. Jeg prøver å få alt i orden, men vi har tatt på oss for mye. Jeg er helt tappet her.

Moen sier de mange konkursene har en årsak.

– Går vi tilbake i tid hadde jeg problemer med spilling. Jeg opprettet noen enkeltmannsforetak som kemneren slo konkurs. Sånn har den ballen rullet.

– Er det stor sjanse for at «Byggmester Kleivene Bygg & Takst» også vil bli slått konkurs snart?

– Nei, nå prøver jeg å gjøre alt for å unngå det. Det er det vi jobber med nå, men det er en vond situasjon.

– Skjønner du hvorfor vi omtaler denne saken?

– Ja.

Kommentarer til denne saken