DRAMMEN: Togtilbudet er blitt bedre, og kollektivfeltet mot Oslo fylles opp av elbiler, som skaper forsinkelser for TIMEkspressen. Det er to viktige årsaker til at TIMEkspressen fortsetter å tape passasjerer, og nå står foran ytterligere kutt i rutetilbudet.

Den var et lite samferdselseventyr som ble etablert på Notodden i 1997. Hver time døgnet rundt kunne man sette seg på bussen og komme direkte til hovedstaden. Og tilbake når man ville.

Nettbuss kjøpte selskapet året etter, og stadig flere ruter ble etablert rundt om i landet. På det meste var det 14 ruter rundt om i landet, og passasjertallet økte jevnt og trutt, fram til toppåret 2011.

Ti av 14 ruter lagt ned

Så begynte det å gå feil vei. Passasjerene begynte å finne andre løsninger, frekvensen ble kuttet på rute etter rute, og i dag er bare fire av de 14 rutene igjen. Det er tre ruter i Østfold, og den opprinnelige ruten mellom Oslo og Notodden, som går gjennom Drammen.

Men også her er tilbudet blitt kuttet med årene, som følge av stadig lavere passasjertall. Nå går siste buss fra Oslo klokken 20.00 om kvelden i ukedagene.

Og ytterligere kutt vil det bli, ifølge administrerende direktør i Nettbuss Travel Ståle Nistov. Det er Nettbuss som eier TIMEkspressen.

Bedre togtilbud

– Vi har tapt penger de siste årene, og skal ha et møte om situasjonen på Notodden torsdag. Da blir tema ytterligere kutt i tilbudet på ruten mellom Notodden og Oslo, sier Nistov.

Han peker på flere årsaker til at det går dårlig med ekspressbussruten mellom Notodden og hovedstaden.

– For det første er togtilbudet blitt bedre, og for det andre fylles kollektivfeltet opp med elbiler, noe som skaper store forsinkelser for bussene. Så er det også slik at flere ordninger fra det offentlige slår bedre ut for togene enn for bussen. I fjor gjorde prioriteringer i statsbudsjettet at NSB kunne redusere prisen på månedskort med 20 prosent. Da fikk vi et nytt ras i passasjertallet. Noe av dette er en villet politikk, men resultatet er at vi sliter med dårligere rammebetingelser, sier Nistov.

Kan bli lagt ned

– Kan ruten mellom Notodden og Oslo bli lagt ned?

– Det er ikke noe som kommer til å skje nå, men vi kan ikke utelukke at det vil skje en gang i fremtiden. Situasjonen er egentlig ganske dramatisk. Det er ikke tvil om at det vil bli ytterligere kutt i tilbudet, og det er tema for møtet på Notodden torsdag, sier Nistov.

Han syns det er trist at politikerne snakker så mye om satsing på kollektivtransport, når busselskapet opplever at det blir stadig verre og verre å konkurrere med togene.

Satser på kollektivtransport

Anders B. Werp er tidligere stortingsrepresentant for Høyre, og nå statssekretær i samferdselsdepartementet.

– Et samlet storting har lagt til rette for kollektivtransport, både buss og tog, men også nullutslippsbiler, så det er riktig at det er en villet politikk. Vi ønsker jo å få folk til å kjøre kollektivt, sier han.

Samtidig erkjenner Werp at satsingen på busstilbudet i og rundt de store byene kanskje ikke berører TIMEkspressen så mye.

– Alt i alt satses det mye på kollektiv transport, sier han.