– Bruk hodet når du tenner bål

– Vi innfører ikke forbud mot åpen ild, men jeg ber innstendig om at folk bruker hodet og sunn fornuft. Opplevelse rundt et bål er jo et positivt korona-tiltak!