Røykutvikling – men ikke åpne flammer – i bygg i Sauland