Brann inne på verksted - ikke lenger eksplosjonsfare

Av

Én person ble skadet i bilbrann i verksted.