I disse dager hører man at mange har gjort sin borgerplikt og forhåndsstemt. Det er bra. Jeg sier likevel som ordføreren i Grue skreiv på sin private FB-side: "Jeg håper alle tenker at å stemme ved demokratiske valg ikke føles som en plikt, men som en rettighet. En rettighet der alle stiller likt. Vi har like mye vi skulle ha sagt hver og en av oss, forutsatt at vi bruker vår rettighet. Den som stemmer, den bestemmer! Stor valgdeltakelse sikrer et godt demokratisk resultat."

Jeg er enig med Grue-ordføreren. Vi bør tviholde på den rettigheten! Vi bør ære den ved å gå mann og kvinne av huse for å levere stemmeseddelen. Om du ikke klarer å bestemme deg for hvilket parti du skal stemme så stem blankt. Det er en tilbakemelding det også. Så ønsker jeg selvsagt at flest mulig stemmer Senterpartiet. Ja, jeg gjør jeg det. Er du opptatt av at vi skal bevare de tjenestene vi har også utenfor de store byene, å være sjølforsynt med norsk, rein mat, ha ned forskjellene blant folk, ha trygghet når det trengs, og ha eierskap til naturressursene våre, da er du velkommen til å stemme Senterpartiet. Det er nå det gjelder. Det er nå vi skal velge hvilket Norge vi vil ha. Å stemme er en rettighet! Jeg oppfordrer deg til å bruke rettigheten din uansett hva du velger å stemme. Kjære alle folk i Notodden kommune: GODT VALG!

Vennlig hilsen Lajla Bakka

Leder Notodden Senterparti