Du kan speile deg i loppene fra Frogner

Damene i Bolkesjø skytterlag har nemlig tatt turen til beste vestkant for å hente varer til sitt loppemarked.