Og i Hjartdal ble disse 23 eiendommene solgt og kjøpt

Og i Hjartdal ble de to dyreste eiendommene omsatt for 2,5 millioner kroner hver: Øvstebøfeltet 16 og Nuten 20.