Disse er hedret med Byggeskikkprisen

2013: Bergbys familierestaurant tildeles byggeskikkprisen.

2013: Bergbys familierestaurant tildeles byggeskikkprisen.

Artikkelen er over 5 år gammel

15 bygg og deres eiere er blitt hedret med Notodden kommunes Byggeskikkpris etter at den ble vedtatt opprettet i 1994 og utdelt første gang i 1997.

DEL

Den da helt nye Låvekyrkja i Heddal var den aller første som fikk denne prisen, for bygget som trolig fortsatt er landets eneste kirke som er bygget som en tradisjonell låve. Formålet med prisen er da også at den skal medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsettinger eller endringer av eksisterende bebyggelse. Pris for nybygg kan tildeles for nybygg som er godt tilpasset bygningsmiljøet ellers, eller natur og kulturlandskap, men også for arkitektonisk særpreg, nyskapende formspråk eller materialbruk på nye hus og tilbygg.

Se hva slags boliger som er til salgs i vårt distrikt


Når det gjelder pris for bevaring eller istandsetting av eksisterende bebyggelse kan prisen tildeles den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø, sett i forhold til stedet og omgivelsene.

Prisen skal fortrinnsvis deles ut hvert år, men i tre av årene er det ikke funnet kandidater som oppnådde kravene. Prisen er gått både til privatpersoner, selskaper og det offentlige, og for alle typer bygg, fra eneboliger til industribygg. Faktisk også en garasje. Selskapet Tinfos as har fått prisen to ganger. Både for sitt nye administrasjonsbygg ved Tinnelva, i 2011, og i 2001 for ivaretakelsen av hele området Tinfos Øvre.

Kjøpe eller selge bolig? Lær mer om det lokale boligmarkedet i Eiendomsbasen

Juryen skal bestå av fem personer: To politikere, oppnevnt av kommunestyret, og den ene av disse er juryleder, en fra kommunens tekniske seksjon, en fra Telemark arkitektforening og en fra avdeling for estetiske fag og folkekultur ved HiT Notodden. I denne perioden er det Ingrid Lene Langedok (SOL) og Svein Hauge (V) som er Notoddens politiske representanter i juryen.

Les mer boligstoff på vårt Eiendomsnett

Artikkeltags