Festivalens identitet

Margit Bakken band. Notodden Blues Festival. Brygga.

Margit Bakken band. Notodden Blues Festival. Brygga.

Artikkelen er over 6 år gammel

Det noen elsker med festivalen, er det andre kunne vært foruten. Å finne den gylne middelvei er kunsten.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Dette mener gruppen bestående av Marit Friis, Odd Ivar Wølner, Arvid Løver, Trude Holter og Jan Ragnar Setsaas: 

a) Arrangementstruktur:

Å sette ut all infrastruktur på anbud (lyd – lys – bord – benker – gjerder – toaletter – telt – tribune – scene – etc.)

For at konkurransen skal bli reel, må det være flere aktuelle tilbydere, og dette innbærer at noen må sette seg ned og vurdere fordeler og ulemper ved å dele anskaffelsene i to eller flere mindre anbud (Trude Holter)

Kostnader ved hvert spillested? Forholdet mellom utgifter og inntekter ?

Konsertene bør starte tidligere og ikke vare så lenge. Med tanke på ungdommene og de godt voksne.

Savner flere arr.for familier, som f.eks seminar konserten og bluescupen, og for familier med små barn. Dette med tanke på rekruttering og identitet til NBF.

Hva med å lage en inngangsbill. til bykjernen?

Hva gjør vi med utesteder som har egne arrangement?b) Hvordan få med seg næringslivet?

NBF må få tilbake byen!!!!

Vi ønsker lokalt tilsnitt ”over hele linja” ”Boder” fra lokale lag og foreninger fra Notodden og omegn sammen med næringslivet fra Notodden.

At det er det spesifikke fra Notodden og omegn som preger byen. Viktig for identiteten. Selve festivalen skal være samlingspunktet.c) Synlighet, PR og markedsføring

NBF må få enerett på byen denne helga.

NBF må ha kontroll selv på mat og øl servering

Teltet bør ha mat og servering av drikke kontinuerlig

Sponsor/avtaler med lokalt næringsliv inn tidlig i prosessen.d) Musikken og musikalsk profil

Hvem definerer hva som er høy musikalsk kvalitet? Hva er god blues?

Betaler vi riktig pris for artistene?

Risikoen ved store utekonserter? (f.eks Brygga)e) Foreningslivets rolle med NBF som hovedsponsor (samarbeidspartnere) til lag og foreninger. Hvordan utvikle forholdet?

Festivalen som festival skal være samlingspunktet!!!!!

Det må bli tydeligere for de som ”haiker” i stor målestokk. F.eks NFK og Mannsangen/Viktoria og utesteder med egne arrangement.f) Hvordan sikre en rettferdig fordeling av Blueskronene festivalen genererer

Her bør avtalene reforhandles og slik at samarbeidet om inntektene bli tydeligere. Lojalitet og identitet til Notodden by og NBFg) Estetikk under festivalen i Sentrum

Vekk med plasten i sentrum – det er direkte uestetisk.

Estetikken vil endre seg til det bedre hvis lokale boder m.m overtar i storgata.h) Hvordan skape lokal Kjærlighet til festivalen

Det finnes en kjærlighet til NBF som er STOR!!

Ikke alle liker blues – men mange liker NBF som fenomen

Mange som jobber dugnad i festivalen er mer opptatt av fellesskapet i dugnadsarbeidet enn av Bluesmusikk. Denne ressursen må NBF ta vare på.i) Hvordan skaffe boder med høy kvalitet

Butikkene selv ut på gata – samt butikkene fra Tuven og KvantumSPØRSMÅL:

Ÿ Er det en fordel eller ulempe ved valgt styre?

Ÿ F.eks: tidligere så var styremedlemmene med i festivalen gjennom hele veien, hele prosessen. Blir avstanden fra styremedlemmene og dugnadsarbeideren for stor. F.eks innkjøp og utvalg og artikler til Bluesshopen. Hvem vet mengder og behov og etterspørsel best?

Ÿ På hvilken måte blir det et underskudd etter at knutepunkt funksjonen som gir NBF 4 mill mer å rutte for enn før? Hvor havner disse 4 mill?

Ÿ Hvordan kan vi skape større fleksibilitet og gode løsninger i forhold til cashless/bankkort og kontanter?

Artikkeltags