– Vi synes vi er blitt hardt angrepet, og selvsagt må vi ta til motmæle, sier May-Britt Sauro i FAU ved Akkerhaugen skole og medlem i Akkerhaugen Velforenings styre.

Feil tall

– Vi mener at det tallmaterialet som er lagt fram er feil.

Akkerhaugen skole er den skolen i kommunen som drives best økonomisk, den har de beste bygningene og området skolen ligger i har fin økning i innbyggertall, sier FAU-leder Anja Sollid.

– Ordføreren har også bekreftet at de tallene de tillitsvalgte ved Gvarv skole opererer med ikke er riktige. De rette tallene går i favør av Akkerhaugen skole, sier leder i Akkerhaugen Vel, Åge Ernst Øvrebø.

Nabokrangel

– Vi synes det er svært beklagelig at de tillitsvalgte ved Gvarv skole går ut og truer med at et titall lærere må sies opp om ikke Akkerhaugen skole legges ned og elevene flyttes til Gvarv skole, sier May-Britt Sauro.Les mer i papir- eller pdf-utgaven av Telen.