Bevis for at trærne er 100 år gamle: -Rene galskapen å hogge dem ned

-Å hogge ned trærne i Hesteskoen er rene galskapen. Årsaken til at de er så store, er at de ikke har blitt beskåret, kommunen har ikke gjort jobben sin, sier Asle Bjerva. Han sitter på bilder som viser at trærne i alle fall er 100 år gamle.