Beskyttelse av sårbare er et verdivalg

Av

Regjeringens strategi for å bekjempe koronapandemien er mer enn en strategi. Det er et verdivalg.