For med snømengdene som er nå, trekker rådyr, elg og andre ville dyr nærmere veiene, hvor det er mer framkommelig.

Det forteller leder av Øst-Telemark politistasjonsdistrikt, Helge Folserås.

- Mellom Gransherad og Saulandsletta har vi satt opp nye skilt med varsel om elgfare, fordi elgen trekker ned i lavere terreng når det er så mye snø, påpeker han.

I løpet av helga måtte politiet rykke ut til Høybøkåsa, der det hadde vært kollisjon mellom en bil og et rådyr, det samme skjedde i Heddal. Og i Lisleherad var det en hare som ble truffet av en uheldig bilist.

-Det er veldig mange dyr som blir påkjørt nå, så vi henstiller til alle om å kjøre forsiktig, avslutter