Ingen steder i Norge er smittetrykket høyere enn i Oslo akkurat nå. Ferske rapporter fra Folkehelseinstituttet viser 30,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere for ukene 33 og 34. Til sammenlikning er grensen 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere når Norge skal vurdere grensen for karantenefrie reiser til land og regioner i Europa. Hadde Oslo vært vurdert etter de samme kriteriene, ville hovedstaden altså vært ført opp på rød liste for reiseråd nå.

Tenk deg om

– Jeg mener alle i vår region nå bør tenke seg om hvorvidt det er strengt tatt nødvendig å ta turen til Oslo nå. Jeg for min del har ikke vært i Oslo fordi behovet er redusert og at alternative, digitale løsninger dekker behovet. Jeg mener vi alle må ta ansvar i forhold til dette. Vi bør holde oss hjemme fra Oslo om det ikke er tvingende nødvendig å dra, mener Bengt Halvard Odden.

– Og her hjemme har vi ikke hatt smitte lokalt. Det mener jeg er et resultat av godt smittevernarbeid og en dose flaks. Jeg opplever folk på Spar i Saulandtunet som veldig beviste. De spriter seg ved inngang- og utgang og i butikken holder de en meter – minst. Det viser at folk tar ansvar for situasjonen.

Gaustatoppen er viktig

– Og smittevernarbeidet er viktig i en turistkommune som vår. I løpet av sesongen vil nok mer enn 100 000 besøke toppen om vi får fine, klare helger denne høsten. Det er klart smittevernreglene må etterleves i den «maurstien» det er opp til toppen, sier Odden.

– Det er bare stålkontroll i smittevernarbeidet som duger. Når smittetallene stiger i Oslo, Moss, Bergen og enkelte andre norske byer, er det grunn til å tenke seg om. Ingen ønsker vel å være den som sprer smitte, sier Bengt Halvard Odden. Porsgrunns ordfører Tobin Kåss mener det samme, og tidligere denne måneden var Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) ute i Fædrelandsvennen og mente at folk som kommer fra Oslo bør i karantene, mens kommuneoverlegen i Hamar ifølge Hamar Arbeiderblad var ute og advarte mot reiser til Oslo og andre steder med høy smitte.

Her er fylkesoversikten:

Klikk på bildet for å forstørre. HØYT SMITTETRYKK: Ukerapporten fra Folkehelseinstituttet viser 15 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uke 34 for Oslo, 30,7 for ukene 33 og 34 totalt.

HØYT SMITTETRYKK: Ukerapporten fra Folkehelseinstituttet viser 15 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uke 34 for Oslo, 30,7 for ukene 33 og 34 totalt. Foto: (Folkehelseinstituttet)

Mens insidenstallet for Oslo den siste 14-dagersperioden som nevnt er 30,7, er de tilsvarende tallene 14,8 for Viken fylke og 14,5 for Nordland, som er de neste på lista.

I Oslo er det så langt i august registrert flere nye smittetilfeller enn det var totalt i månedene mai, juni og juli (353 tilfeller, mot mellom 100 og 259). I uke 34 (17. til 23. august), ble det registrert 94 nye tilfeller med Covid-19. Selv om dette er en liten nedgang fra uke 32, viser tallene også at det ble registrert nye smittetilfeller i alle bydeler i uka som gikk, flest i Søndre Nordstrand (17).

Nedslående korona-nytt for én million

Bydel Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand skiller seg mest negativt ut i Oslo med flest registrerte smittede per 100.000 innbyggere per 24. august. For alle disse bydelene er dette tallet over 60. For Stovner er tallet 83.

I løpet av uke 34 ble det registrert totalt 93 smittetilfeller i Oslo, 13 per dag. Bydel Stovner har høyest andel smittede i Oslo, 83 per 10.000. Det høyeste antallet smittede er registrert i bydelene Alna (371) og Gamle Oslo (342). Det er flest smittede i 20- og 30-årsalderen (691 og 694). Det er registrert totalt 269 smittetilfeller blant barn og unge under 20 år.Klikk på bildet for å forstørre. BYDELSTALL: Denne tabellen fra Oslo kommune med ferske tall per 24. august viser hvordan antallet smittetilfeller fordeler seg per bydel så langt og i august.

BYDELSTALL: Denne tabellen fra Oslo kommune med ferske tall per 24. august viser hvordan antallet smittetilfeller fordeler seg per bydel så langt og i august. Foto: (Oslo kommune)