Til Riksantikvaren

Tinnosbanens venner som er en uavhengig forening med medlemmer fra nærmiljøet. Vårt mandat er å følge utviklingen på banen slik at vi kan gi grundig informasjon til offentlige organer som eier, og gjennom disse til Bane NOR som har ansvar for banen.

Historikk:

1991: Siste ordinære tog gikk fra Tinnoset

2001: Arbeid med fredning av Tinnosbanen startet. Banen ble midlertidig fredet.

2009: 100-årsjubileum for transportåra. Vi feiret med å kjøre tog fra Notodden til Tinnoset. Måtte kjøre med både diesel og damplokomotiv fordi kjøreledningen var fjernet. Vi reiste med Storegut fra Tinnoset til Mæl og med tog fra Mæl til Rjukan stasjon.

2011: Tinnosbanen ble fredet.

2015: Industriarven Rjukan-Notodden fikk status som verdensarv. Transportåra er et vesentlig element i verdensarven. Tinnosbanen er ikke nå i den stand som forventes utfra Statens søknad om verdensarvstatus med de forpliktelser som følger med om å holde alle elementer i orden.

Dagens situasjon:

Tinnosbanen har aldri blitt nedlagt. Den tilhører staten, og Bane NOR har ansvar for vedlikehold og istandsetting slik det er beskrevet i Forvaltningsplan Tinnosbanen.

I 1991 var banen i god stand og operativ for ordinær togtrafikk. I 2009 var banelegemet i orden, og tålte tunge damplokomotiv. Men kjøreledningen var fjernet på store deler av den 30 km lange strekningen, og det var hengt opp ståltråd som et falskt visuelt bilde.

Det foregår kontinuerlig en tilgroing av banen. Mest synlig er dette i området fra Notodden stasjon til Lisleherad stasjon. Dette området blir også mest besøkt av verdensarvturister.

Banelegemet, spesielt svillene er også redusert etter mange år uten vedlikehold og fornyelse. Det er tvilsomt om det nå tåler vekten av tog.

Signalanlegget er nå fjernet fra de fleste overgangene. Det ble tilfeldigvis oppdaget. Det meste ble kjørt vekk samme dag, men alt utstyret til signalanlegget i Gransherad havnet i grøftekanten og ble liggende der et par dager før det forsvant.

Det er med stor bekymring vi som bor i lokalmiljøet til Tinnosbanen opplever det manglende vedlikeholdet. Tinnosbanen forfaller mer og mer, og er langt fra i den stand som er beskrevet i søknaden om verdensarvstatus. Etter kulturminneloven er Bane NOR ansvarlig for vedlikeholdet. Og det er tilstanden slik den var i 2001 da Tinnosbanen ble midlertidig fredet som skal legges til grunn for istandsetting av banen.

Jernbanedirektoratet skriver i brev til Samferdelsdepartementet, 31.10.2019, at det ikke har blitt utført nevneverdig vedlikehold siden 1991 og at etterslepet på vedlikehold er anslått til ca. 280 mill. kr.

Det bør også nevnes at Riksantikvaren i brev til Jernbanedirektoratet, 20.10.2019, forventer at det snarlig prioriterer midler til sikring og vedlikehold av Tinnosbanen.

Vi som bor i lokalmiljøet til Tinnosbanen følger den negative utviklingen med stor bekymring. Etterslepet blir større for hvert år. Statens ansvar for vedlikehold i samsvar med verdensarvstatus er ikke fulgt opp.

Vi ber Riksantikvaren vurdere situasjonen og ta grep. Vi står gjerne til tjeneste med mer lokal kunnskap om det er ønskelig.


Med vennlig hilsen

For Tinnosbanens venner

Lise Wiik

styreleder


kopi til: Ordfører i Notodden, Gry Fuglestveit

Ordfører i Tinn, Steinar Bergsland

Ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven

Fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis Johansen

Verdensarvkoordinator, Juliana Strogan

Norsk Idustriarbeidermuseum, Anna Hereid

Transport og kommunikasjonskomiteen, Erling Sande