- Dette rett og slett fordi vi ikke har fått tilgang til våre redaksjonelle systemer for produksjon av papiravis, sier redaktør Jens Marius Hammer. Natt til tirsdag var det et alvorlig dataangrep mot Amedia-konsernet, som Telen er en del av. Slike angrep er ikke helt uvanlige, men det uvanlige er at denne gangen lyktes angriperne med å gjøre betydelig skade. En stor del av våre datasystemer er lammet.

Betydelig skade

- I dag har vi ventet på at dataeksperter skulle rette skadene angrepet har medført, men vi har ventet forgjeves. Ingen vet når vi igjen er klare til å gi dere papiravis igjen, men jeg håper vi skal være der allerede fredag på årets siste dag. Jeg er veldig glad for at vi fortsatt kan gi dere journalistisk belyste saker på Telen.no slik at vi kan bringe nyheter, hendelser og reportasjestoff. Alle som har såkalt komplettabonnement kan laste ned Telens app og følge med. Jeg håper de som ikke har denne appen kan få hjelp av familie og venner slik at de kan få tilgang til Telen.no, sier Hammer.

- Vi må nå bruke alle våre ressurser på å komme gjennom dette og ressursene konsentreres om å holde produksjonen oppe på Telen.no, og jeg beklager at vi ikke har kapasitet til å hjelpe de som ikke har tilgang, sier Hammer.

En fortvilet situasjon

- Før jul advarte E-tjenesten i Norge mot at det i julen kunne bli angrep av denne type. Dette angrepet viser hvor sårbare norske bedrifter kan være, sier Hammer - som også anser dette som et forsøk på et angrep på ytringsfriheten.

Systemene for produksjon av papiravis, annonsesystemene, kundesentersystemene og mer er slått ut.

– Problemene vi opplever skyldes et eksternt dataangrep mot enkelte av våre systemer. Vi er i ferd med å få oversikt over situasjonen, men kjenner ennå ikke det fulle skadepotensialet. Vi har allerede satt i verk omfattende tiltak for å begrense skaden og for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig, sa konserndirektør for teknologi, Pål Nedregotten tirsdag ettermiddag.

Han kunne da ikke si når det ventes at vi er i normal drift igjen. Uvedkommende har hacket seg inn på noen av serverne og kryptert data der.

Saken er politianmeldt

Et slikt angrep på frie medier er svært alvorlig. Saken er politianmeldt og etterforskes.

- Samtidig jobbes det på spreng for at konsekvensene for lesere, abonnenter og annonsører blir så liten som mulig. Allerede er dette blant de mest alvorlige tekniske problemene vi har hatt i moderne tid. Dette rammer lokalaviser over hele landet, ikke bare Telen, sier Hammer.

Det undersøkes også om kundedata eller data om ansatte er på avveie, men dette vet vi ikke ennå. Systemene for aID-passord, betalingsinformasjon osv skal ikke være berørt.

- Vi beklager på det sterkeste problemene dette medfører for våre lesere og annonsører, sier Hammer.

SPØRSMÅL OG SVAR om dataangrepet

Dette skriver Amedia:

Hva vet dere om hvem som står bak angrepet?

Vi har ikke bakgrunn for å skulle mene noe om det. Saken er anmeldt slik at politiet vil kunne foreta sine undersøkelser for å finne ut hvem som står bak.

Hva vet dere om hva som er skjedd og som har gjort det mulig for en angriper å komme inn i våre systemer?

Vi har indikasjoner på hva som har skjedd og hvordan de har kommet innenfor våre sikkerhetsmurer. Dette er informasjon som vi vil dele med politiet, som har mottatt en anmeldelse fra oss, slik at de kan gjøre ytterligere undersøkelser.

Har Amedia mottatt noen henvendelser fra angriperne i form av krav om løsepenger eller andre krav/trusler?

Nei, ennå ikke. Amedia har ikke intensjon om å gå i noen som helst form for dialog med dem.

Samarbeider Amedia med politiet og offentlige myndigheter om situasjonen?

Ja. Saken er anmeldt til Oslo Politidistrikt, der vi ønsker å dele den kunnskap vi skulle ha som kan lette deres arbeid. Vi er også i dialog med andre myndigheter som kan bistå oss i denne saken.

Hvorfor tok det så lang tid før Amedia gikk offentlig ut med informasjon om angrepet?

Vi gikk tidlig ut med informasjon om at det var tekniske problemer hos oss. Vi avventet ytterligere informasjon til vi hadde grunnlag til å si at det faktisk var et angrep, og ikke bare et teknisk problem. Vi mener at vi gikk ut offentlig så snart det var forsvarlig og vi hadde substansiell informasjon vi kunne dele om situasjonen.

Var dette er målrettet angrep mot Amedia og konsernets aviser?

Det har vi ingen grunnlag for å si. Vi registrerer at flere virksomheter har hatt angrep i den senere tid. Generelt sett er ikke dataangrep noe uvanlig for oss. Vi registrerer jevnlig at noen forsøker å angripe oss. Det nye i denne situasjonen er at de kom seg inn i enkelte av våre systemer.

Hvor lang tid vil det ta før datasystemene er virksomme igjen?

Det er vanskelig å si. Vi håper det vil gå raskt, men tar høyde for at det vil kunne ta tid før vi har en fullstendig oversikt. Erfaringsvis fra sammenlignende saker som omtalt i media kan dette ta tid. Vi har god teknisk bistand fra eksternt hold som hjelper oss med å gjenopprette en normaltilstand så snart det lar seg gjøre. Vi jobber som nevnt samtidig med en alternativ løsning for publisering av papiravis.

Den enkelte avis må ta høyde for at de særlige tiltakene som nå er iverksatt, vil kunne vedvare en periode.

Er sensitive data kommet på avveie?

Det finnes enkelte data i de systemer som er angrepet, men det er for tidlig å si om disse dataene er blitt korrumpert eller er kommet på avveie. Personopplysninger er særlig knyttet til ansatte i Amedia, da blant annet lønnssystemet vårt er rammet. Det er for tidlig å trekke konklusjoner på dette punktet.

Bør ansatte eller kunder nå bytte passordene sine for sikkerhets skyld?

Som sagt har vi ingen indikasjoner på at aID-identiteter, bankkonto/ betalingsinformasjon eller tilsvarende er blitt rammet. I den grad slik informasjon er tilgjengelig i våre systemer, ligger de i andre systemer enn de som ble rammet natt til tirsdag.

Hvordan har annonsørene reagert på at de ikke får ut sine annonser?

Vi har opprettet kontakt med annonsebyråer og vil gi informasjon gjennom våre selgere. I løpet av kvelden vil det bli sendt ut informasjon om hvordan vi jobber med avbøtende tiltak og andre løsninger for å sikre at også annonseinnholdet når ut til publikum.

Det blir gitt informasjon både til nasjonale og lokale kunder:

For nasjonale kampanjer blir det kommunisert at printkampanjer som ikke har stått, kan bli flyttet til første mulige utgivelsesdag etter at systemene er kommet opp igjen. Kundene får også informasjon om hvordan de skal forholde seg og hvor de kan henvende seg for kampanjer som ikke kan flyttes. Annonser som ikke kan flyttes vil ikke bli fakturert.

For lokale printkampanjer vil det også legges opp til at disse vil bli flyttet til første mulige utgivelsesdag. Selgerne må følge opp sine egne kampanjer og tilby kunden flytting til første mulige utgivelsesdag evt kansellering for kampanjer som ikke kan flyttes.