Det finnes foreldre og barn i kommunene våre som kan trenge noen å støtte seg på en gang iblant. Det er disse støttespillerne Karin Hagen og Karianne Flatland ønsker å komme i kontakt med.

Har altfor få

En støttefamilie/besøkshjem er en familie som har lyst og overskudd til å ta imot barn og ungdom som medlemmer i sin familie til faste helger eller til andre avtalte tider. Målet er å gi barn utvidede muligheter til å delta på aktiviteter, få nye eller andre erfaringer og stimulerende opplevelser i et trygt og positivt miljø.

– Støttefamilie og besøkshjem er frivillige hjelpetilbud som vi tilbyr familier som vi tenker kan ha nytte av det av ulike grunner. Da er det fint å ha en liten «bank» av familier, som føler de har tid til overs og ønsker å bidra, forklarer Karianne.

Per i dag har de altfor få, derfor har barneverntjenesten gått ut og etterlyst flere som kan stille opp.

– Behovene er så forskjellige. Alt fra leksehjelp eller noen å søke råd hos til fritidsaktiviteter. Noen mangler kanskje slekt og nettverk lokalt og trenger litt avlastning en helg i måneden for eksempel. Denne ekstra ressursen gjør hjemsituasjonen bedre, forteller Karin.

Finner riktig match

Besøkshjem innebærer oftest at barnet bor i besøkshjemmet fra fredag til søndag én helg i måneden som en fast ordning. Støttefamilie stiller gjerne opp for både barn og foreldre til ulike aktiviteter og behov når familien trenger det.

– Dette krever ingen utdanning. Personlig egnethet og lyst til å bidra er det vi ser etter. De som henvender seg og sier at de ønsker å stille opp tas inn til en samtale. Der kan vi besvare alle deres spørsmål og finne ut mest mulig om hva de kan bidra med. Vi prøver å matche støttefamilien og besøkshjemmet best mulig opp mot de ulike barna og situasjonene, så jo mer vi vet om oppdragstakernes liv og interesser, desto bedre er det, forteller Karianne Flatland.

Støttefamilie og besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak, og skal være en støtte og ressurs til familiene – ikke et pålagt tiltak fra barneverntjenesten. Det er nettopp hjelp i hjemmet barneverntjenesten jobber mest med for å styrke familiene.

Familier som tenker at dette har de kapasitet til å stille opp med, vil bli lønnet som oppdragstakere etter gjeldende satser.