Barnevernet: – Hittil i år har vi fått 129 bekymringsmeldinger

Dette fortalte Tonje Byholt, da hun informerte politikerne i kommunestyret om arbeidet i barnevernstjenesten i Notodden. De fikk også høre at rus er et hyppig tema i mange av bekymringsmeldingene.