Bankene merker låne-endringer: – Det har vært en merkbar økning

Stadig flere binder renten på lånet om dagen. Våre lokale banker tror dette kan være et resultat av korona-krisens historiske lave renter, samt pandemiens usikre fremtid.