TA: Prosjekt «Opplevingsvegen om Nutheim» er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Seljord og Hjartdal, Vestfold Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet startet i 2016 i forbindelse med omlegging av E134 i tunnel gjennom Mælefjell.

Det var satt av 40 millioner i vegvesenets budsjett til å bygge gang- og sykkelvei igjennom Hjartdal, men for å få en bedre bruk av midlene kom Seljord og Hjartdal kommuner opp med ideen om en opplevelsesvei, spesielt tilrettelagt for sykkelturister.

– Dette er veldig moro og utsiktspunktet blir en flott attraksjon langs veien. Det var viktig for både Seljord og Hjartdal kommune at vi fikk til noe som kan skape aktivitet og liv i de delene av kommunene som ikke lenger får europaveien gjennom seg. Satsingen på reiseliv basert på kultur og det fantastiske kulturlandskapet vi har, får en virkelig boost med dette utsiktspunktet. Som gjør at vi har et godt utgangspunkt for å tiltrekke oss folk, sier seljordordfører Else Beate Dahl Eide.

Saken fortsetter under bildene.

Nylende utsiktspunkt ble offisielt åpnet 1. juli 2020 av ordfører i Hjartdal, Bengt Halvard Odden, og ordfører i Seljord, Beate Marie Dahl Eide.

Mye folk hadde tatt turen for å få med seg åpningen

Messingblåsere satte stemningen før avdukingen.

Prosjektgruppa har bestått av Tone Telnes, Stefan Langfors, Asbjørn Storrusten og Monica Sølyst.

Trond Øygarden representerte Statens vegvesen.

Nylende utsiktspunkt skal bidra til å skape aktivitet og liv i de delene av Hjartdal og Seljord som ikke lenger får europaveien gjennom seg.

Reiselivsdirektør Anne Hege Svartdal deltok på åpningen.

Opplevelsesveien er spesielt laget for syklister. Midt under åpningen toget denne gjengen forbi.

- Fylkeskommunen er med på laget, sa fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid om det å få utviklet området ytterligere.

Utsiktspunktet sett fra Flatdal.

- Folk må ta seg god tid her, sier hjartdalordfører Bengt Halvard Odden.

Asbjørn Storrusten (t.v.) fra Seljord kommune har vært prosjektansvarlig.

– Det er nå jobben deres begynner?

– Ja, derfor er jeg veldig glad for at fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid i sin tale sa at fylkeskommunen vil være med på laget. Vi trenger både fylkeskommunen og visit Telemark, sier Dahl Eide.

Prosjekt Opplevingsvegen har hatt – og har fremdeles – mange involverte, både konsulenter, kunstnere, entreprenører, offentlig forvaltning og en serie ildsjeler.

Hjartdalordfører Bengt Halvard Odden, synes veivesenet har gjort et realt stykke arbeid i området som utsiktspunktet er plassert – med både parkeringsplasser, rassikring og toalett. De mange delprosjektene som skal settes ut i livet skal gagne både fastboende og besøkende.

– Dette blir nå et trygt område å stoppe på, det har jo vært noen episoder opp gjennom årene der folk har gjort rare ting for å ta bilde av den magiske utsikten. Nå er det tilrettelagt på en helt annen måte. Det er også viktig å vite at folk må ta seg god tid her på stedet. Spesielt i et år der feriegjester skal bruke Norge må vi bruke god tid på de attraksjonene vi har rett foran nesen vår. Utsikten over Flatdal er med dette revitalisert, sier Odden.