Domstol og kraftskatt: - Bare fagrapporter - ikke vedtak!

- Det har vel sjelden eller aldri skjedd at slike faglige rapporter går gjennom systemet uten å bli endret. En faglig rapport betyr ikke at dette blir politiske vedtak.