Astrid er valgt som leder av Forliksrådet

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker her til lands, og er både en meklingsinstitusjon og en domstol. Det er kommunestyret som velger medlemmene til Forliksrådet.