I løpet av sitt første halvår på Stortinget har senterpartipolitikeren fra Notodden, sammen med tre andre, allerede levert inn et forslag om en nasjonal handlingsplan med samme tema. Workshopen var en oppfølging av dette.

- Vi inviterte fordi vi i arbeidet med budsjettet og andre likestillingssaker oppdaget at en rekke organisasjoner som jobber med dette feltet etterlyser en overordna handlingsplan. Det har vi ikke hatt på mange år. Mye har skjedd på feltet de siste årene og vi har fremdeles en vei å gå med tanke på diskriminering av folk med nedsatt funksjonsevne, samiske rettigheter og ikke minst alt som skjer nå når det gjelder hatefulle ytringer på sosiale medier og at ny nazisme/rasisme er på fremmarsj, sier Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Med på møtet på Stortinget var aktører som Skeiv Verden, Antirasistisk Senter, Antirasistisk Senter, Det Mosaiske trossamfunn, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Sex og Samfunn , Nettverket likestilling integrering og mangfold (LIM), Minotenk, LDO og Sex & politikk.

- Senterpartiet har fremmet et forslag i Stortinget om en ny nasjonal handlingsplan, men høringsfristen er dessverre kort, derfor lager vi nå workshop for å få innspill om hva organisasjonene tenker om forslaget vårt og hva en slik plan bør inneholde. Jeg mener det er viktig å lytte til dem det gjelder, avslutter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

En handlingsplan mot rasisme og diskriminering har blitt enda mer aktuell i lys av #metoo-kampanjen det siste halvåret. Flere nyere rapporter og undersøkelser viser også en tredobling i antall anmeldelser av hatkriminalitet - ofte med etnisitet som motiv, negative sterotypier særlig mot muslimer og at knapt noen kommuner har handlingsplaner mot rasisme.