Etterlengtet asfalt på plass på Søndre vestsidaveg

På folkemunne er Søndre vestsidaveg blitt kalt Søndelige vestsidaveg. Med god grunn. Nå har den fått et etterlenget lag med asfalt og vestsidingene er tilfreds.