Tinnosbanen er Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911, men åpnet med damplok i 1909. Den gangen ble hele strekningen kalt Rjukanbanen og var eid av Norsk Hydro. Råvarer og produkter gikk med tog til og fra Notodden og derfra på Telemarkskanalen til Skien/Porsgrunn.

Seinere blei Rjukanbanen/Tinnosbanen koblet sammen med Bratsbergbanen som gikk fram til Skien/Porsgrunn. En gang var vel Tinnosbanen/Rjukanbanen Norges viktigste og mest lønnsomme jernbanestrekning som fraktet kunstgjødsel fra Rjukan/Notodden til Porsgrunn og videre ut i verden.

Rjukanbanen, som nå er banen fra Mæl til Rjukan, er godt vedlikeholdt, mens Tinnosbanen fra Notodden til Tinnoset har vært utsatt for omfattende kobbertyverier og et generelt forfall fra transporten blei avsluttet rundt 1990. Banen er ikke lagt ned og det påhviler både BaneNor som eier og Den norske stat et ansvar for vedlikehold.

Så seint som i 2009 hadde vi en 100 årsmarkering med diesellok og damplok på Tinnosbanen.

Banen blei permanent fredet i henhold til forskrift 22.11.2011, og i 2015 fikk Rjukan-Notodden Industriarv Verdensarvstatus etter søknad fra Den norske stat. Her er ferdselsåren Notodden- Rjukan med fergene Storegut og Ammonia trukket fram som veldig viktig for Verdensarvstatusen fra bl.a Riksantikvaren.

Telemark SV ber SV i budsjettforhandlingene løfte fram denne svært viktige banen. Det kan stå om å miste verdensarvstatusen. Dette er noe også Verdensarvrådet for Rjukan og Notodden, samt Riksantikvaren har påpekt.

Reidar Solberg, Notodden SV

Årsmøtet Notodden SV

Årsmøtet Telemark SV